Kildeparken, Aalborg

Beboerne i Himmerland Boligforenings Afdeling 51, Kildeparken, har med overvældende flertal sagt ja til, at det kæmpestore område skal gennemgå en omfattende renovering. Arne Andersen Vrå A/S renoverer således 23 boligblokke med i alt cirka 280 boliger.

Ved renoveringen fjernes stort set alle bygningsdele, på nær tagene og de bærende elementer. Alle blokkene får nye facader, som udføres i en kombination mellem murværk, træbeklædning og facadetegl, således at blokkene får forskellige udtryk. Indvendigt tilføres boligerne nye køkkener og nye badeværelser.

Projektet gennemføres med tanke for bæredygtighed, bl.a. med fokus på at udvikle en grøn og mangfoldig bydel, der håndterer alt regnvand.

  • 2014-2017