Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et godkendt privat ankenævn bestående af en landsdommer, to repræsentanter fra Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening samt to repræsentanter fra Dansk Byggeri.

Nævnet behandler klager fra private forbrugere, der har fået udført arbejde i eget hus, ejerlejlighed, andelsbolig, lejelejlighed eller sommerhus.

Ankenævnet behandler således klager over byggevirksomheder, som har udført maler-, murer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- eller jordarbejder eller leveret vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

Dog behandler Byggeriets Ankenævn ikke klager over arbejde, som er udført i forbindelse med nybyggeri af boliger med en samlet entreprisesum på mere end 1 million kroner inkl. moms.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over et arbejde, vi har udført, skal du udfylde ankenævnets klageskema og efterfølgende sende det til Byggeriets Ankenævn.

Du finder klageskemaet på www.byggerietsankenaevn.dk, hvor du også kan læse nærmere om klage- og sagsbehandlingsprocessen.

Ønsker du at få tilsendt klageskemaet i papirformat, kan det ske ved henvendelse til Byggeriets Ankenævn.

Vær opmærksom på, at du skal betale et klagegebyr på 300 kr., når du indsender klageskemaet. Får du helt eller delvist medhold i din klage, eller er Byggeriets Ankenævn ikke i stand til at behandle den, tilbagebetales klagegebyret.

Sagbehandlingstiden i Byggeriets Ankenævn er i gennemsnit 4-6 måneder.

Udbedring af skade/mangler

Byggevirksomheder, som er medlem af Dansk Byggeri, er forpligtede til at efterleve ankenævnets afgørelse, medmindre de senest 30 dage efter nævnets afgørelse indbringer sagen for retten. Er virksomheden imidlertid ikke i stand til at udbedre skaderne/manglerne, skal du anmelde sagen til Byg Garanti for at få arbejdet udført af et andet medlem af Dansk Byggeri.

Læs mere om Byggeriets Ankenævn på www.byggerietsankenaevn.dk.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI