Erhvervsbyggeri

Trænger virksomheden til ny lagerhal eller måske et nyt domicil? Så kontakt Arne Andersen Vrå og lad os hjælpe jer i mål med jeres byggeplaner, så vi sammen kan få skabt de optimale rammer om jeres virksomhed.

Alle byggeprojekter har forskellige formål og forskellige behov, der skal opfyldes. Men fælles for alle de byggeprojekter, vi indgår i, er, at de udføres af fagligt kompetente medarbejdere – og at de færdige resultater lever op til vores høje kvalitetsstandard.

Hos Arne Andersen Vrå er vi specialister i opførelse af alle former for erhvervsbyggeri, herunder produktionsanlæg, lagerhaller, kontorbygninger, butikscentre og bilhuse.

Hoved- eller totalentreprise

Som erhvervsdrivende er der næppe megen tid tilovers til også at varetage styringen af et byggeprojekt. Med Arne Andersen Vrå som jeres entreprenør kan I trygt overlade den del af jeres byggeri til os og koncentrere jer om den daglige drift af jeres virksomhed.

Vi udfører primært byggeri i hoved- og totalentrepriser. Det betyder, at vi kan varetage byggeprocessen lige fra rådgivning og udfærdigelse af skitser og færdige tegninger til arbejdets udførelse og afslutning.

I totalentreprisen udfærdiger vi således – i tæt samarbejde med jer – tegningsmaterialet, så vi sikrer et færdigt byggeri, der lever op til jeres ønsker, behov og krav, både i forhold til byggeriets formål, udseende og projektets budget. Som totalentreprenør sørger vi ligeledes for indhentning af myndighedstilladelser.

I hovedentreprisen leverer I selv det færdige tegnings- og beskrivelsesmateriale og indhenter de fornødne myndighedstilladelser.

Vi følger projektet helt til dørs

Styringen af byggeprocessen varetager vi, uanset om opgaven udføres i total- eller hovedentreprise. Det vil sige, at vi varetager hele byggeledelsen i forbindelse med byggeriet, kontakten til underleverandører samt koordineringen mellem de forskellige håndværkere og materialeleverancer – og vi sikrer, at de enkelte opgaver i projektet udføres i korrekt rækkefølge, i rette kvalitet og til aftalt tid.

Når det gælder erhvervsbyggeri, har vi erfaring med opførelse af alt lige fra mindre kontorlokaler til store lagerhaller og butikscentre. Vi har bl.a. opført:

  • Lagerhaller
  • Bilhuse
  • Kontorbygninger
  • Produktionslokaler
  • Butikscentre

Du kan se et udpluk af vores afsluttede og igangværende projekter inden for erhvervsbyggeri her.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI