Institutioner og offentligt byggeri

Når et offentligt byggeri skal renoveres, bygges om eller udvides, eller der skal opføres et helt nyt, er Arne Andersen Vrå jeres professionelle samarbejdspartner, der sikrer et færdigt resultat i overensstemmelse med jeres forventninger og de behov, byggeriet skal dække.

Gennem årene har vi opbygget et tæt samarbejde med kommuner og boligforeninger i Nordjylland og har løst en lang række opgaver inden for renovering, udvidelse og nyopførelse af offentligt byggeri, herunder boliger og institutioner.

Inden for offentligt byggeri har vi bl.a. opført og renoveret  børnehaver, boligblokke, idrætshaller, plejeboliger og sundhedshuse for både kommuner og boligforeninger. Projekter, der er løst i såvel total- og hovedentreprise som fagentreprise.

Hoved-, total- eller fagentreprise

Vi har den nødvendige faglige ekspertise og mangeårige erfaring, som gør, at I trygt kan overlade styringen af jeres byggeprojekt til os. Vi løser byggeopgaver i såvel total- og hovedentreprise som fagentreprise.

I totalentreprisen er vi med helt fra start og udarbejder skitser og sidenhen færdigt tegnings- og beskrivelsesmateriale i tæt dialog med jer som bygherre – og også gerne med inddragelse af brugerne af det kommende byggeri. Vi sørger også for alt papirarbejdet i forbindelse med kontrakter, forsikringer og byggetilladelser, og vores erfarne byggeledere varetager styringen af byggeriet og sørger for koordineringen af håndværkere og materialer.

I hovedentreprisen leverer I selv tegninger og myndighedstilladelser, og i fagentreprisen udfører vi en afgrænset del af arbejdet, eksempelvis hele tømrerarbejdet eller montering af vinduer eller facadebeklædning.

Du kan se eksempler på nogle af de opgaver, vi har løst inden for offentligt byggeri, her.