Renovering

En optimering af et eksisterende byggeris fysiske rammer behøver ikke at indebære helt nye. I mange tilfælde kan en større eller mindre renovering være den ideelle løsning, hvis der eksempelvis ønskes en mere hensigtsmæssig og effektiv indretning, en optimering af bygningens energiforbrug eller ganske enkelt en opdatering af byggeriets udseende.

Vi har et stort erfaringsgrundlag, når det gælder både større og mindre renoverings- og ombygningsopgaver – lige fra gennemgribende renoveringer af institutioner og erhvervsbyggeri til ren facaderenovering på boligbyggeriet.

Renovering = investering

Vi trækker på både erfaring og en solid faglig viden, når vi udfører renoveringer – uanset opgavens art og omfang. Og vi stiller vores ekspertise til jeres rådighed lige fra rådgivning i idéfasen til udførelsen af renoveringen, så byggeriets fysiske rammer kommer til at matche jeres ønsker og behov.

Vi sikrer, at jeres virksomhed får de bedst mulige fysiske rammer med udgangspunkt i det eksisterende byggeri – og at investeringen bliver tjent hurtigt hjem gennem bl.a. energioptimering, øget effektivitet og/eller optimeret produktion.

Entrepriseform: total, hoved eller fag

Vi udfører renoveringsopgaver i enten total-, hoved- eller fagentreprise. I totalentreprisen varetager vi hele byggeprocessen lige fra udfærdigelse af skitser og færdigt tegningsmateriale, til projektet er færdigudført og afleveret. I hovedentreprisen leverer I selv (med hjælp fra arkitekt, ingeniør eller byggerådgiver) det færdige tegningsmateriale, hvorefter vi overtager og udfører den resterende del af projektet, mens vi som fagentreprenør kun varetager en afgrænset del af renoveringen (eksempelvis montering af vinduer, opsætning af lofter eller hele tømrerarbejdet).

I både hoved- og totalentreprisen varetager vi byggeledelsen på projektet, herunder præcis styring samt koordinering af de forskellige håndværkere, så arbejdet forløber i korrekt rækkefølge, og tidsplanen overholdes.

I kan se eksempler på både afsluttede og igangværende de renoverings- og ombygningsopgaver her.