Service

Vores serviceafdeling løser opgaver for både professionelle og privatkunder.

Arbejdet udføres af vores tømrere, som løser en lang række forskelligartede reparations-, vedligeholds- og monteringsopgaver samt mindre byggeopgaver.

Opgaverne spænder bredt og kan bl.a. bestå i montering af nyt køkken, udskiftning eller montering af vinduer og døre, lægning af gulve, opsætning af lofter eller udbedring af akut opståede skader i forbindelse med eksempelvis oversvømmelse af kælder, stormskader eller indbrud.

Kontakt vores serviceafdeling, når du eller din virksomhed har brug for tømrerhjælp til eksempelvis:

  • Montering og reparation af vinduer og døre
  • Montering af køkken eller bad
  • Reparationer på udvendigt træværk
  • Reparationer på indvendigt træværk
  • Udbedring af akut opståede skader (forsikringsskader)
  • Mindre byggeopgaver
  • Mindre om- og tilbygninger.

Kontakt os

Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 98 98 19 64
E-mail: info@arne-andersen.dk

Byg Garanti rgb

Se vores Bygge Rating fra BNKI