Arresøvej, Aarhus

På Arresøvej i det nordlige Aarhus, Risskov opføres 72 almene familieboliger. Bygningen opføres som en karrébebyggelse i et større udviklingsområde, hvor der vil være grønne rekreative arealer.

  • Totalentreprise
  • jan. 2022 – nov. 2023
  • Omfang
    5900 m2