Bakkegården, Frederikshavn

Arne Andersen Vrå A/S renoverer for Frederikshavn Boligforening lejlighederne i afdeling 3, Bakkegården. Projektet, der udføres i hovedentreprise, blev igangsat i december 2016 og forventes afsluttet i sensommeren 2018.

Afdelingen Bakkegården består af i alt 104 lejeboliger på Vinkelvej, Kalkværksvej og Emilievej i centrum af Frederikshavn.

Entreprisen omfatter renovering af den eksisterende etageejendom fra 1954. Ejendommens tagetage blev i 1994 indrettet til atelierboliger, som nu bliver forsynet med altaner.

Bebyggelsens fløj på Vinkelvej består af 5 etager inkl. tagetage, mens fløjene på Kalkværksvej og Emilievej består af 4 etager inkl. tagetage.

Boligerne på Vinkelvej (ekskl. atelierboliger) renoveres for øget tilgængelighed. Det indebærer bl.a. etablering af elevatorer i alle opgange, større badeværelser, større altaner og nye køkkener. Renoveringen på Kalkværksvej og Emilievej er mindre omfattende og er i hovedtræk begrænset til renovering af køkken og bad samt nye overflader.

Alle boliger energirenoveres med efterisolering af facader og udskiftning af vinduer og døre. Endvidere forsynes alle boliger med nye altaner. I tagetagerne forsynes atelierboligerne med nye/renoverede kviste. Der etableres endvidere mekanisk ventilation i alle boliger.

Ejendommens udearealer reetableres efter ombygningen svarende til nuværende forhold. Der foretages endvidere en omlægning af vej og parkeringsforhold på Vinkelvej.

Boligerne afleveres løbende til indflytning, men det samlede projekt forventes afsluttet i 2. halvår af 2018.

  • Hovedentreprise
  • December 2016 – 3. kvartal 2018
  • Frederikshavn Boligforening