Enghusene Y og Z

Nyt spændede projekt i Randers, Enghusene Y & Z, med opstart uge 11.

Bygning Y består af 57 stk. seniorboliger med tilhørende fælleshus med køkken, fælleslokale, ekstraværelser med badeværelser, værksted og motionslokale. Samlet er der et areal på ca. 4.800 m².

Bygning Z består af 39 stk. boliger med et samlet areal på ca. 3.500 m².

Herudover etableres et orangeri og petanque bane.

Byggeriet skal stå færdig primo september 2022.

  • Totalentreprise
  • 2021-2022
  • Omfang
    Bygning Y: 4.800 m²
    Bygning Z: 3.500 m²