Sofiendal Enge, Aalborg

I området Sofiendal Enge opføres boliger til udlejning for privat bygherre. Projektet omfatter i alt 96 boliger opdelt på 4 byggefelter N1 – N4. Projektet indeholder en blanding af rækkehuse og etagebyggeri.

Projektbeskrivelse
Byggefelt N1 indeholder 14 rækkehuse, hvor 11 huse er opført som boliger i ét plan og de resterende 3 rækkehuse er opført i 2 etager. Derudover er der opført en etageejendom i 3 etager med i alt 12 boliger.

Alle rækkehuse er 4-værelses boliger på 110 m² med tilhørende egen carport samt et lille udhus. Husene har deres egen have med terrasse.

Etageejendommen er et kantet hus opført i 3 etager og indeholder i alt 12 boliger. Boligerne er 3–4-værelses lejligheder på 94–114 m² og har alle egen terrasse eller altan mod syd/vest. Depotrum til lejlighederne er placeret i boligen. I etageejendommen er adgang via trappeopgang og udvendig svalegang.

Der er valgt en klassisk stil og velkendte materialer til byggeriet. Rækkehuse opføres med porebeton-blokke som indvendige vægge og ydermur er teglsten. Kanthuse opføres i betonelementer og med teglsten som ydermur. Stålaltaner med glasværn og tagpaptag.

På området er etableret fælles opholdsarealer og parkeringsarealer.

  • Omfang
    N1: 2.840 m² / 26 boliger
    N2 – N4: 6.760 m² / 70 boliger
  • 2022-2024
  • Søren Enggaard A/S
  • Totalentreprise