Center for døvblindhed og høretab, Aalborg

Center for døvblindhed og høretab renoveres og der laves tilbygninger til eksisterende bygninger.

Projektet omfatter 4 bygninger der alle får en gennem­gribende renovering indvendigt,

Til eksisterende huse laves i alt 500 m2 tilbygning samt en glasgang som vil forbinde husene med hinanden.


Bygningerne skal for fremtiden primært huse boliger til voksne med døvblindhed og/eller høretab med tilhørende servicefaciliteter og udendørsarealer m.v. men også specialtilbud til børn.

Det hele bæredygtighedscertificeres iht. den danske udgave af bæredygtighedsstandard DGNB til niveau GULD.


Renoveringen omhandler nedbrydnings-, gulv-, murer-, tømrer- og malerarbejder, samt arbejder i forbindelse med skolens opdatering af brandsikkerheden, indeklima, udskiftning af indvendige døre, facadelukninger, mv.​​

  • Totalentreprise
  • December 2020 – oktober 2021
  • Region Nordjylland
  • Omfang
    ca. 2.000 m2