Kostald i Alstrup

I februar 2017 afsluttede vi byggeriet af et moderne kostaldsanlæg i Alstrup.

Projektet, der blev løst i hovedentreprise, omfattede byggeri af kostald på 4.800 kvm med tilhørende malkekarussel. I stalden er der plads til en besætning på 405 køer, mens malkekarussellen har plads til 40 køer. Byggeriet er beklædt med eternit på taget og er med betonelementer/foldegardiner på siderne. Malkestalden er fuldisoleret, mens stald og opsamling er uisoleret.

  • Hovedentreprise
  • august 2016 – februar 2017
  • Omfang
    4.800 kvm