Svinestaldsprojekt i Nibe

Netop nu er vi i fuld gang med udvidelse af svineproduktionen hos MB Landbrug i Nibe fra nuværende 500 søer til 1100 søer i fuldline produktion. Projektet omfatter en udvidelse af i alt tre bygninger: løbe-/drægtighedsstald og farestald på en adresse og på MB Landbrugs anden adresse skal vi bygge slagtesvinestald. I alt skal vi bygge godt 5.000 kvm staldbygninger. På videoen kan man se, at der er rejst stålspær og elementer på løbe-/drægtighedsstalden.


Marts 2021