Løvvangen, Sundby Hvorup Boligselskab

Det samlede projekt består af renovering af 20 boligblokke med i alt 815 boliger fordelt på 3 afltangangsblokke og 17 opgangsblokke.

Renovering af blokkene omfatter ny tagbeklædning, valmede gavle samt efterisolering af loftsrum. Herudover renoveres blokkene med nye vinduer, døre, altaner samt ny facade. I 198 af boligerne etableres der nye badeværelser, de øvrige boligers toiletter renoveres kraftigt. 

  • 2014-2015